Świadectwo kwalifikacji kierowców zawodowych , terminy badań, cena i druk świadectwa Wrocław. Następny Darmowy kurs na Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej we Wrocławiu dofinansowany z Unii Europejskiej!!

Od Pracownia Psychologii Transportu we Wrocławiu

Szkoła Kursant

Darmowy kurs na Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej Wrocław dofinansowanie Unii Europejskiej!! Informacje aktualne do 10 września 2012 r .Kurs na przewóz rzeczy Wrocław - oferta dla Polaków z Anglii, chcących sprawnie zrobić prawko i kursy podczas pobytu w Polsce !!

Uwaga !! Nowe, zaostrzone zasady kursów na przewóz rzeczy już w 2009 roku - będą się wiązały z kwalifikacją wstępną, szkoleniem okresowym oraz otrzymaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej i wymianą prawa jazdy co 5 lat. !! - znowelizowana Ustawa o Transporcie Drogowym rozdział 7a Pytanie Jesteśmy firmą transportową zatrudniającą 350 kierowców. Do tej pory, zawsze przy wystawianiu przez firmę świadectwa kwalifikacji dla kierowcy, wg nowych zasad wymagaliśmy ponowienia psychotestów w przypadku utraty ważności starego "plastikowy druk"

świadectwa kwalifikacji.

Od 2011-09-21 Świadectwo kwalifikacji Wrocław
 • Obecnie jeden z kierowców twierdzi, że jesteśmy w błędzie, że powinniśmy honorować datę ważności psychotestów np. właśnie rok 2017 z zapisu w tym starym świadectwie kwalifikacji- druk zielony, że terminy 5 i 3 letnich badań psychotechnicznych
 • obowiązują tylko nowych kierowców, którzy nie posiadali takiego starego druku świadectwa kwalifikacji z takim wpisem ważności psychotestów. Tak go poinformowała Pani kierownik , z którego wyciągał ważny bezterminowo dokument stwierdzający odbycie kursu do przewozu rzeczy.

 • Odpowiedź

  Źródłem prawa w Polsce nie jest prywatna opinia zatrudnionego kierowcy powołującego się na wydział komunikacji, lecz stosowne Ustawy- w tym przypadku Ustawa o transporcie drogowym. [Przedtem wg Kodeksu drogowego badania psychologiczne były ważne do 55 roku życia - a drugie po 55 r.ż. dożywotnio ] Wyraźnie nakłada ona na Przewoźnika drogowego [art 39l ustęp1 pkt 1 lit b] obowiązek kierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne w terminach co 5 lat lub co 30 miesięcy . [Nie ma podziału na kierowców ze starym "zielonym drukiem" świadectwa kwalifikacji a nowych]. Jedynie w przypadku kierowcy posiadającego świadectwo kwalifikacji, w dokumentacji kierowcy, przez okres ważności badań lekarskich tego świadectwa, [ były to terminy 3 lub 5 letnie] umieszcza się potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię tego świadectwa, jako poświadczenie odbytych kursów lub badań lekarskich i psychologicznych. Ponieważ druk świadectwa nie wydaje się od początku 2004 roku, maksymalny okres ważności to

  • W przypadku kategorii B prawa jazdy koniec 2008 roku. - np kierowcy taxi
  • Dla prawa jazdy kat. C D świadectwa ukończyły ważność na koniec 2006 roku.Tak mogło być w przypadku tego kierowcy o którego Państwo pytają.
 • Norma ta zawarta jest w § 8 ust 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy z dnia 22 grudnia 2003 r. (Dz.U. Nr 230, poz. 2303) Jest to równoznaczne ze spełnieniem obowiązku pracodawcy w zakresie wykonywania badań wstępnych i okresowych Kodeksu pracy !!

  • O konsekwencjach dla przewoźnika , dopuszczenia kierowcy bez ważnych badań psychologicznych w przypadku katastrofy drogowej lepiej nie wspominać !!
 • Wątpię, czy pomogą wtedy tłumaczenia o terminie ważności starego świadectwa kwalifikacji. Niestety świadectwo kwalifikacji druk koloru zielonego kierowców zawodowych w zasadzie odeszło do lamusa. Nie wypowiadam się co do ważności "- ale nie jest bezterminowy. Inna ciekawa strona do sprawdzenia

  • Testy psychologiczne dla kierowców i badanie lekarskie w trakcie jednej wizyty - raz na 5 lat we Wrocławiu. Terminy badań według Ustawy o Transporcie Drogowym. Cena badań psychologicznych kierowcyBadanie lekarskie kierowcy na świadectwo cena 130 zł
  • kursu do przewozu rzeczy do świadectwa kwalifikacji zawodowej
    niezbędnych do świadectwa kierowcy -do sprawdzenia. Ciągle wielu kierowców, z przyzwyczajenia pyta o cenę świadectwa kwalifikacji. Skorzystaj z okazji wykonania "w zaprzyjaźnionej szkole nauki jazdy kat C E we Wrocławiu !! Od 2010 roku kursy już niestety według nowych zasad. Pytania i opinie na temat świadectwa.
    • Uważam, że zielone świadectwo kwalifikacji jest ważne-moje do 2016,
    • ponieważ wtedy były takie przepisy,które nie mogą działać wstecz. Za te badanie pobierano opłaty-zgodnie z prawem ,które wtedy obowiązywało. Nowe przepisy powinny obowiązywać od czasu wejścia ustawy. Takie jest moje zdanie i ja nie ponawiam badań.
   • Odpowiedź * Niestety Pana opinia nie uchroni przed odpowiedzialnością, np w przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym lub kontroli Inspekcji Transportu Drogowego - Natomiast przepis Kodeksu drogowego, ustalający stare terminy ważności świadectwa (do 55 roku życia ) już nie obowiązuje !! Mieszkam w Kaliszu w Wielkopolsce, gdzie najbliżej mieści się jakaś placówka, w której można zrobić sobie te badania psychotechniczne i świadectwo kwalifikacji na prawo jazdy kat C. Odpowiedź

    • Listy lekarzy uprawnionych do badań kierowców i pracowni psychologicznych są dostępne w wydziałach komunikacji. Dla Wielkopolski można też znaleźć w internecie. Pod tym względem ośrodek poznański jest bardzo sumienny !!
  Od 2011-09-21 Świadectwo kwalifikacji Wrocław

   

  Podziel się: