Ograniczenia w prawie jazdy, kody ograniczeń Witam serdecznie! Ponieważ noszę okulary, to lekarz który mnie badał na prawo jazdy, dał mi zezwolenie [ograniczenie] tylko na 5 lat. Co powoduje że muszę je wymieniać co 5 lat, donosząc nowe zaświadczenie od lekarza. Ostatnio dowiedziałem się, że mogę wziąć zaświadczenie lekarskie od okulisty, aby dostać bezterminowe zezwolenie.

 • Okulista powiedział, że on może mi dać tylko wynik badania lekarskiego,
 • a później tylko lekarz uprawniony do badań kierowców, który wydaje zezwolenie, decyduje o tym, czy może wydać pozwolenie bezterminowe.

Kody ograniczeń prawo jazdy

Czy przychodząc do pana z wynikiem badania okulisty, dostanę bezterminowe zaświadczenie. Czy możliwa jest wymiana prawa jazdy terminowego na bezterminowe wada wzroku)- kod 01 ? Chodzi o kategorie B. Pozdrawiam serdecznie, Bartłomiej Warszawa

Od Medycyna pracy Wrocław

Odpowiedź Prawo jazdy może zawierać różne ograniczenia dotyczące stanu zdrowia kierowcy lub w korzystaniu z innych uprawnień.

 

Ograniczenie to oparte na artykule 92 Kodeksu drogowego. W pozycji 4b umieszczono datę ważności prawa jazdy [znak "-" oznacza bezterminową ważność prawa jazdy, tak jak wpis bezterminowo]. W praktyce to lekarz uprawniony decyduje o terminowym lub bezterminowym prawie jazdy [w Pana przypadku między innymi na podstawie wyniku badania okulistycznego]. Samo zaświadczenie od okulisty nie oznacza automatycznie bezterminowego prawa jazdy. Pozycja 12 druku prawa jazdy - zawiera inne ograniczenia. W tej kolumnie zawarte są liczbowe oznaczenia kodów i subkodów, które określają następujące ograniczenia w korzystaniu z uprawnień lub informacje dodatkowe:

 • Poniżej kod 03 wskazujący na konieczność uzywania protezy narządu ruchu oraz kod 107, który obowiązuje Cię do jazdy pojazdem dostosowanym do schorzenia.

Kod 03 oraz 107 ograniczeń prawa jazdy Najczęstsze ograniczenia w prawie jazdy to kody :

01.01 - okulary, 01.02 - szkła kontaktowe 01.06 - okulary lub szkła kontaktowe Uwaga obecnie niektóre wydziały komunikacji [Legnica] żądają czterocyfrowego subkodu ograniczenia np 01.01 lub 01.06, a nie jak kiedyś wystarczyło 01 .

Od Szkoła Jazdy Kursant

Jest to związane z dostosowaniem się do prawa unijnego i lepiej zwrócić uwagę lekarzowi, aby wpisał subkody czterocyfrowe!! Aktualnie Ministerstwo Infrastruktury zaprzecza o konieczności stosowania subkodów - po doniesieniach medialnych, tym nie mniej np odesłał mi kilku pacjentów celem dopisania subkodów ograniczeń.

 

 • 01 - wymagana korekta i/lub ochrona wzroku:
  Od Prawo jazdy B1
  • 02 - wymagana korekta słuchu: kody dla niedosłyszących
  • subkody 02 - wymagana korekta słuchu:- 02.01 - aparat słuchowy jednouszny, 02.02 - aparat słuchowy obuuszny, Kod 02.02 w prawie jazdy101 - wymagane dodatkowe oznakowanie pojazdu - najczęściej dotyczy kierowców z niedosłuchem lub niesłyszących. 107 - wymagane dostosowanie pojazdu do rodzaju schorzenia - szczególnie dla kierowców z upośledzeniem narządu ruchu,protezami kończyn itp.

 •  Wtórnik prawa jazdy 71
   71 - wtórnik prawa jazdy Częstym problemem jest nieświadomość kandydata, przystępującego do praktycznego egzaminu w 'WORDZIE", o wpisanych ograniczeniach. Brak okularów lub szkieł kontaktowych,przy ograniczeniu 01 - zawsze kończy się niedopuszczeniem przez egzaminatora i koniecznością podejścia w innym terminie. O stresie z tym związanym lepiej nie mówić.
 •  
   Warto też sprawdzić po otrzymaniu orzeczenia lekarskiego poprawność danych personalnych - szczególnie numeru Pesel. Błąd w tym zakresie, wykryty bezpośrednio przed egzaminem, powoduje niedopuszczenie do zdawania. W moim gabinecie istnieje możliwość przedłużenia prawa jazdy (ograniczenie terminowe) na bezterminowe, pod warunkiem braku istotnych zastrzeżeń do stanu zdrowia kierowcy - okulista i badanie wzroku na miejscu - cena wliczona w koszt orzeczenia lekarskiego. Kierowców zainteresowanych tematem odsyłam do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 04 2004 r Dz.U.04.89.855 "w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami". na bezterminowe Wrocław.
   • Ograniczenie terminowe w prawie jazdy w pewnych przypadkach nie znajduje uzasadnienia narażając kierowcę na koszt znaczków skarbowych przy wymianie prawa jazdy, przewyższający cenę profesjonalnego badania lekarskiego .
   • Obdarzyli już nas zaufaniem zdesperowani kierowcy z Warszawy i Gdańska czy Poznania posiadający , jeżdżący 25 lat bez najmniejszego wypadku a nawet stłuczki, bez przeprowadzonego wcześniej badania wzroku przez okulistę. Jedynie przepisywano automatycznie kod ograniczenia 01 . Decyzja należy do Ciebie!!

    • kody prawo jazdy Kod 95
    • Drugi element prawo jazdy 01.01

Podziel się: