Terminy ważności badań kierowców Pomimo tego, że w chwili obecnej można posiadać bezterminowe prawo jazdy [2012 r], to różne grupy kierowców muszą wykonywać co pewien czas wykonywać badania psychologiczne oraz lekarskie.

 

Niestety, wybrańcy naszego narodu zamiast ujednolicić pewne sprawy, w większym stopniu zajmują się kłótniami i szopką, którą możemy oglądnąć w TV. Terminy ważności badań lekarskich i psychologicznych normują dwa podstawowe akty prawne Ustawa o transporcie drogowym oraz Kodeks drogowy [Ustawa o ruchu drogowym] - nowelizowane dziesiątki razy.

  • Zaczniemy od terminów z Ustawy o transporcie drogowym, ponieważ dotyczą przeważającej części kierowców [ szczególnie wykonujących przewóz drogowy].
  • Badania lekarskie są przeprowadzane w następujących terminach

1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat; 2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy. Badania psychologiczne są przeprowadzane: 1) do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat - co 5 lat; 2) po ukończeniu przez kierowcę 60. roku życia - co 30 miesięcy. Terminy ważności badań lekarskich wynikające z Kodeksu drogowego Kierowca pojazdu uprzywilejowanego, instruktor, egzaminator oraz kierujący tramwajem podlegają kontrolnym badaniom lekarskim: 1. w wieku do 55 lat - co 5 lat; 2. w wieku od 55 lat do 65 - co 2 lata; 3. powyżej 65. roku życia - corocznie. Terminy ważności badań lekarskich wynikające z Kodeksu drogowego - proszę zwrócić uwagę na różne terminy dla kierowców w wieku od 55 lat do 65 roku życia !! Instruktor, egzaminator, kierowca pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem podlegają kontrolnym badaniom psychologicznym co 5 lat do ukończenia 65. roku życia i następnie corocznie.

  • Inne terminy badań lekarskich kierowców dla
  • # kierujących pojazdem skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego [z reguły policja], jeżeli:

1. uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, 2. kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu; # kierujący pojazdem skierowany decyzją starosty w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia; Z reguły po badaniu otrzymują terminowe prawo jazdy.

Przychodnia lekarza medycyny pracy

  • Terminy badań psychologicznych kierowców dla
  • # kierujących pojazdem silnikowym skierowany, w drodze decyzji, przez organ kontroli ruchu drogowego [skierowanie od Komendanta Policji], w przypadku gdy

1. kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, 2. przekroczył liczbę 24 punktów karnych w ciągu roku # kierujących będących sprawcami wypadku drogowego, w którym jest zabity lub ranny; Tutaj otrzymuje się orzeczenie pozytywne [bez terminu] albo negatywne - i wtedy można podejść do badań po upływie roku . Orzeczenia o istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem są niestety bardzo częste. Dlatego gorąco odradzamy jazdę na podwójnym gazie !! Terminy ważności badań kierowców Wrocław Witam Pana moje pytanie: jak długo są ważne badania psychotechniczne, psychologiczne dla zawodowego kierowcy, który ukończył 40 lat, który jeździ ciężarówką lub tirem. Jak często trzeba je powtarzać? Czy jest to zależne od wieku? Pozdrawiam Dorota

Podziel się: