Kurs na Przewóz materiałów niebezpiecznych ADR -tel. kom.  - badania kierowców we Wrocławiu połączone z kursem. Świadectwo kwalifikacji

Obecnie ani w Kodeksie drogowym, ani w Ustawie o transporcie drogowym, badania kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR nie są wyszczególnione w jakiś sposób. Pewną normę zawiera Dz. U. Nr 62, poz. 287 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. Jest ono delegacją art. 210 § 6 Kodeksu pracy. W punkcie 11 załącznika rozporządzenia zostały wymienione ; Prace kierowców: autobusów, pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 ton i długości powyżej 12 m, trolejbusów i motorniczych tramwajów.

  • Wynika z tego obowiązek przeprowadzenia badań psychologicznych, co i tak jest zawarte w Ustawie o transporcie drogowym.
  • Tak więc w mojej opinii, obecnie kierowcy ADR są poddawani takim samym badaniom lekarskim i psychologicznym jak pozostali. Kurs ADR Wrocław tel. kom.: 601 707 885 do sprawdzenia dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne lub chcących zrobić tanio kurs we Wrocławiu. Tanio, Niska cena i koszt kursu Wrocław. szczególnie przy połączeniu z innymi szkoleniami kierowców. Kurs na przewóz rzeczy Wrocław

Podziel się: