Badania kierowców w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy Pytanie nr 1 "Badania lekarskie kierowców skierowanych przez policję (np udział w wypadku, kierowanie w stanie nietrzeźwości lub środka działającego podobnie do alkoholu) oraz starostę odbywają się wyłącznie w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy".

Wyżej zacytowałam fragment tekstu ze strony - chodzi mi o te badania na które kieruje starosta - w ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w § 3 widnieje: 1. Badanie lekarskie może być wykonane przez lekarza, spełniającego warunek, o którym mowa w § 14 ust. 1 albo 2, zwanego dalej „uprawnionym lekarzem” - a nie ma mowy o wojewódzkim ośrodku medycyny pracy Przychodnia lekarza medycyny pracy- na jakiej więc podstawie w zacytowanym tekście wymieniony jest "wyłącznie wojewódzki ośrodek medycyny pracy" - bardzo prosiłabym o zacytowanie odpowiedniego przepisu.

Pytanie nr 2 Mój mąż został w zeszłym roku skierowany przez sąd na powypadkowe badania dla kierowców. Badania rozpoczął w przychodni na ul.Oławskiej,[Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy] ale ze względu na zwolnienie lekarskie nie dokończył badań. W tej chwili dostał pismo o jak najszybszym dostarczeniu orzeczenia z tych badań do starostwa powiatowego, ale w przychodni są zajęte terminy. Czy takie badanie można wykonać u pana? Zależy nam Na terminie w tym tygodniu bo dostał czas do piątku.

Odpowiedź Przypuszczam, że Pani wątpliwości biorą się z braku znajomości pełnego tekstu w/wym. rozporządzenia oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym [szczególnie całego artykułu 122]. Orzeczenie lekarskie kod 05 08WOMPW § 9. 1. rozporządzenia znajdujemy wyraźną normę: "Badania lekarskie osób wymienionych w art. 122 ust. 1 pkt 2-5 ustawy [ z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ] przeprowadza się w wojewódzkich ośrodkach medycyny pracy." Oczywiście orzeczenie wydaje lekarz uprawniony do do badań kierowców, ale tam zatrudniony. Starosta kieruje osoby o których mowa w art. 122 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy (osoby niepełnosprawne lub osoby z zastrzeżeniami co do stanu zdrowia). Wybór referencyjnej placówki medycyny pracy jest podyktowany koniecznością wyższego standardu postępowania medycznego wobec tych osób, a pośrednio bezpieczeństwa ruchu drogowego i nas wszystkich.

Od Przychodnia Medycyny Pracy Wrocław

We Wrocławiu jednostką taką jest Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy 50-123 ul. Oławska 14 Sekretariat tel. (71) 34-49-302 Tam dolnośląscy kierowcy, skierowani przez policję lub starostę, powinni zasięgać informacji o terminach badań. Tam też musi dokończyć badania kierowca o którego dotyczy pytanie nr 2. Niestety cena badania kierowcy kat. B w tym ośrodku to ok 300 zł Kierowcy skierowani przez komendanta policji na badania psychologiczne mają większą możliwość wyboru wśród uprawnionych przez Wojewodę pracowni psychologii transportu. Sprawdź natychmiast naszą ofertę pracowni badań psychologicznych i lekarskich kierowców we Wrocławiu psychotesty cena we Wrocławiu

 

Pytanie nr 3 Piszę do pana, ponieważ miałem problem w rodzinie z szwagierką, która napisała do prezesa Sądu, że mam ubytki na zdrowiu. w celu by cofnąć mi uprawnienia na pojazdy i Starostwo skierowało mnie na badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Nie mam ubytków na zdrowiu, co wynika z orzeczenia, ale jest termin na ponowne badanie.

Czy na tej podstawie mam wyrazić zgodę na zmianę prawa jazdy z bezterminowego na terminowe?

Proszę o poradę, co w takiej sytuacji należałoby zrobić, by nie dopuścić do zmiany na terminowe. Załączam orzeczenie Lekarz medycyny pracy Wrocław. Odpowiedź Orzeczenie wydane w tym ośrodku może być trybie odwoławczym skierowane do Instytutu Medycyny Pracy. Radzę zgłosić się przed utratą ważności [za 3 lata] do innego lekarza. Może pan również wrócić na powtórne badanie do tej samej placówki. Badania na prawo jazdy Wrocław Świadectwo kwalifikacji kierowców Wrocław - druki świadectwa do pobrania za darmo. Inna oferta gabinetu lekarza medycyny transportu - badania okresowe różnych grup zawodowych i kierowców - Medycyna pracy Wrocław

Decyzja o skierowaniu do WOMP

Podziel się: