Prawo jazdy - terminowo czy bezterminowo - przedłużenie i otrzymanie bezterminowego prawka we Wrocławiu, podstawowe zasady z punktu widzenia lekarza / w mojej Przychodni Medycyny Pracy we Wrocławiu/.

W praktyce o tym czy prawo jazdy jest terminowe czy bezterminowe, decyduje lekarz uprawniony do badań kierowców.Data ponownego badania lekarskiego na orzeczeniu lekarskim jest jednocześnie datą ważności prawa jazdy- i wtedy wymiana. Chociaż już niedługo nasz Rząd zaplanował wprowadzenie praw jazd terminowych / i poddaję do oceny internautów, czy to jest słuszna idea/. Rozumiem taką potrzebę dla kierowców aut służbowych takiej Firmy jak Kody Ograniczeń okulary, ale jest sprawą względną, czy obie sytuacje są równoważne z punktu widzenia kierowcy amatora. Z reguły, jest to /powinno być/ związane z ograniczeniem wynikającym ze stanu zdrowia kierowcy lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu. Przy ustalaniu ograniczeń w kierowaniu pojazdem wynikających ze stanu zdrowia kandydata na kierowcę i kierowcy lekarz uprawniony powinien brać pod uwagę stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości postępu choroby, jak i cofania się jej objawów.

 • Zasadniczą normą dla terminowego prawa jazdy, według której kieruje się lekarz jest § 4.6. Rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 2, poz. 15 ) - W przypadku zastrzeżeń co do stanu zdrowia kandydata na kierowcę i kierowcy, uprawniony lekarz wyznacza datę ponownego badania wynikającą z oceny stanu zdrowia osoby badanej.
  Norma terminowego prawa jazdy
 • Z reguły są wady wzroku, choroby narządu słuchu lub układu nerwowego u młodych kandydatów na kierowców lub osób niepełnosprawnych, które mogą ulec pogorszeniu z wiekiem. Niestety często opinia lekarza i subiektywna pacjenta, przy terminowym prawie jazdy są różne.

 • Wtórnik prawa jazdy 71
  • W moim gabinecie jest możliwe przedłużenie prawa jazdy z terminowego na bezterminowe, np otrzymanego w wojsku czy w innych szkołach nauki jazdy.
  • Stosujemy ściśle zasadę, że zlecamy odpowiednie badania pomocnicze i konsultacje specjalistyczne jeżeli stwierdzimy istotne odchylenia od prawidłowego stanu zdrowia kierowcy. W przypadku ich braku orzeczenie lekarskie jest bezterminowe, chociaż może zawierać ograniczenia - np konieczność korekcji wzroku. Kilkakrotne przedłużanie terminowego prawa jazdy wiąże się z dodatkowymi opłatami w Często też kierowcy zapominają o wymianie i są karani mandatami i zabraniem prawa jazdy, za przekroczenie terminu ważności. Niewielką grupę stanowią ograniczenia terminu ważności prawa jazdy wydanego za granicą. Np przedłużałem zarówno brazylijskie jak i meksykańskie prawo jazdy [ tam jest tylko terminowe na 5 lat- nie ma bezterminowych]. Niektórzy mają bardzo emocjonalne podejście do problemu terminowego prawa jazdy:Witam! Panie Doktorze mam pytanie...mam wadę wzroku (ok -1,5 obuoczną).

 •  
   Otrzymałam właśnie prawo jazdy(kat B) i moja radość trwała krótko ponieważ okazało się iż jest ono terminowe (do 2011 roku)w dodatku Pani w okienku Urzędu Miejskiego powiedziała mi ze po upływie tego terminu muszę ponownie zrobić badania (co nie jest zaskoczeniem), jak również zdawać egzamin na prawo jazdy??? Myślałam że wystarczy samo badanie wzroku do wydania następnego prawa jazdy...To jakaś paranoja! Mam po tym czasie ponownie udowadniać ze potrafię prowadzić pojazd oraz ponosić dodatkowe koszty z tym związane? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Bezterminowe Odpowiedź. Jest to prawdopodobnie pomyłka osoby z wydziału komunikacji - odnośnie konieczności zdawania powtórnego egzaminu.
 •  
   Pytanie nr 2 Witam serdecznie. Dostałam terminowe prawo jazdy od 17.12.2002 do 18.04.2027. Nigdy wcześniej nie zwróciłam na to uwagi. Jednak podczas towarzyskiej rozmowy wszystkim wydało się to bardzo dziwne, chociażby dlatego, że z prosty obliczeń wynika, że jest ono wydane na 25 lat i jakieś 4 miesiące (???) Co mogło być powodem takiej decyzji lekarza? Musze dodać, że na nic nie choruję i okularów też nie noszę. Bardzo proszę o odpowiedź i z góry bardzo dziękuję. Decyzja lekarza dziwna - chociaż ma On takie uprawnienia. Jest całkiem prawdopodobne, że czekają nas terminowe prawa jazdy co 15 lat . Kolejny wymysł naszego genialnego rządu, a zawsze jakieś zajęcie dla Lekarza uprawnionego / piszę z pozycji korzystającego finansowo na tym przepisie.
   • Jest to podobno związane z nową dyrektywą 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy, która weszła w życie w dniu 20 stycznia 2007 r.
   • Niestety wprowadza ona terminową ważność praw jazdy niższych kategorii (A, B), wynoszącą 10 lub 15 lat, a przepisy UE dopuszczają przeprowadzenie kontroli zdrowia posiadacza przedłużanego prawa jazdy.
  • Harmonogram wymiany prawka jest chyba do 2032 roku / z bezterminowego na terminowe - oczywiście jak wprowadzą dyrektywę unijną/.

Podziel się: