Poniższy film dotyczy nowych zasad na prawo jazdy w 2011 roku wprowadzonych w życie Ustawą o kierujących pojazdami.

Niektóre na szczęście zostaną wprowadzone dopiero w 2013 roku, ale większość zasad weszła z pierwszym dniem obowiązywania nowej Ustawy. Cześć mówi Darek Kraśnicki ze strony Badania-na-Prawo-Jazdy-Wroclaw.com Chciałbym powiedzieć kilka zdań w temacie: Prawo jazdy 2011, szczególnie o ostatnich chwilach na starych dobrych zasadach. Wprowadzenie w życie nowej Ustawy o kierujących pojazdami, w praktyce oznacza koniec bezterminowego prawa jazdy dla kierowców kategorii A i B . Oczywiście tak jak dotychczas lekarz może skrócić okres ważności na inny wynikający ze stanu zdrowia.Jedyna pociecha, że zmiany te wchodzą w życie w styczniu 2013 roku, więc warto się pośpieszyć z kursem na prawko kategorii A, B lub T Czyli według Artykułu 13 Nowej ustawy


1. Prawo jazdy kategorii: 1) AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że: Należy również pamiętać o Okresie próbnym dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B oraz różnych nowych wymaganiach z tym związanych.

Okres próbny trwa 2 lata, począwszy od dnia, w którym został jej wydany ten dokument. 2. W tym okresie próbnym kierowca jest obowiązany: 1) odbyć między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy:


a) Płatny kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w WORDZIE i trwa on 2 godziny , b) praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym, odpłatnie ośrodku doskonalenia techniki jazdy - 1 godzina; 2) przedstawić staroście zaświadczenia o ukończeniu szkolenia i kursu, przed upływem 8 miesiąca, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy;

O tym, że wszystko jest płatne, to wspominałem już ze dwa razy. 1. Oczywiście Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego: 1) o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, stwierdzone w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów;


Będzie również kilka mniej istotnych zaleceń w okresie próbnym np zielony liść lub pewne ograniczenia prędkości, ale dla jeżdżących spokojnie nie są one żadnym problemem. Nowe przepisy na Prawo jazdy 2011 Tak więc jeszcze raz zapraszam wszystkich na kursy prawa jazdy. Od 2013 roku będzie tylko trudniej i drożej. Na koniec zapraszam do komentarzy na moim blogu oraz kanale YouTube Lekarz Medycyny Pracy Mówił wasz Darek Kraśnicki dyżurny lekarz medycyny transportu kanału YouTube