Nowe zasady prawa jazdy -  /niestety są kompletnie beznadziejne i bardziej restrykcyjne dla zdających/

nowe zasady i przepisy zdawania na prawo jazdy 2012 Najnowsze rozporządzenie z maja 2010 r link na dole strony. Od kilku lat leży w ministerialnych biurkach projekt Ustawy o kierujących pojazdami.Już z jego pobieżnej analizy wynika, że nowe zasady prawa jazdy - szczególnie kat. A C D E ulegną znacznemu zaostrzeniu. Cel główny jest bardzo szczytny - kierujący powinien nabyć umiejętności wymagane do kierowania pojazdem w sposób niezagrażający bezpieczeństwu, nieutrudniający ruchu drogowego i nienarażający kogokolwiek na szkodę. Nowe przepisy wprowadzą różne nowe kategorie prawa jazdy


  • AM - uprawnia do kierowania motorowerem lub czterokołowcem lekkim, [chodzi chyba o Quady]
  • A2 - motocyklem o mocy nie przekraczającej 35 kW albo motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
  • B1 - nie uprawnia już do prowadzenia aut osobowych, tylko Quadów lub innych czterokołowców

Nowy minimalny wiek kierowców - niestety podwyższony znacznie.

  • 21 lat – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii C i C+E, D1, D1+E
  • 24 lata – dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii A, D i D+E

Dlatego radzę się pośpieszyć z kursem na te kategorie [ motocykle, ciężarówki i autobusy]. Zwłoka oznacza czekanie 3 lata na każdą z tych kategorii. Innowacją dla przyszłych kierowców ciężarówek i autobusów będzie wprowadzenie obowiązku uzyskania oprócz orzeczenia lekarskiego

# orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – [nie obejmuje to prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T;]

Starosta będzie mógł wydać decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy: upłynął termin ważności prawa jazdy - czyli raczej odpada sytuacja, kiedy zapomnimy o badaniach lekarskich i jeździmy po upływie terminu ważności prawka. Starosta wydaje decyzję administracyjną o cofnięciu prawa jazdy między innymi w sytuacji stwierdzenia na podstawie orzeczenia lekarskiego [psychologicznego] istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem; Stare bezterminowe prawa jazdy zostaną wymienione zgodnie z harmonogramem do 2033 roku /na nowe terminowe.

  • Jeszcze raz zachęcam niezdecydowane osoby do zapisu na kursy
  • Również zasady badań lekarskich podlegać większym rygorom, a co najgorsze koniec bezterminowego prawa jazdy od 2015 roku


Nowe zasady prawa jazdy 2012 rozporządzenie Ministra Infrastruktury !! cennik świadectwo kwalifikacji zawodowej nowe zasady Badania na prawo jazdy Wrocław świadectwo kwalifikacji nowe zasady

Podziel się: