Kodeks drogowy - prawo o ruchu drogowym - spojrzenie z punktu lekarza specjalisty medycyny transportu. Kilka ważnych informacji o Kodeksie drogowym z punktu widzenia lekarza medycyny transportu

  1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania........wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu.........
  2. Przepisy ustawy stosuje się również poza drogami publicznymi - konieczność uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników ruchu
  • Uczestnik ruchu- pieszy , kierujący a także inne osoby znajdujące się w pojeździe lub na drodze

  • Pieszy - osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze [nie wykonująca robót lub innych czynności w odrębnych przepisach], pchający rower, motorower, wózek, osobnik poruszający się na wózku inwalidzkim lub dziecko do 10 lat na rowerze pod opieką osoby dorosłej
  • Kierujący- osoba kierująca pojazdem,prowadząca kolumnę pieszych, jadąca wierzchem lub pędząca zwierzęta
  • Kierowca - osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym

Podziel się: